Team kaakchirurgen

Maatschap Kaakchirurgie Zeeland; De kaakchirurgen

Dr. R.H.K. Batenburg
Studeerde Tandheelkunde in Utrecht en Groningen. De opleiding tot kaakchirurg vond plaats in het Academisch Ziekenhuis Groningen. Van 1995 tot 1999 werkte hij als staflid in het Academisch Ziekenhuis Groningen. In 1998 gepromoveerd op proefschrift met als titel “Implants supporting mandibular overdentures”. Sinds 1 januari 1999 werkzaam als kaakchirurg in Zeeland.

Dr. P.J. Schoen
Studeerde Tandheelkunde en Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialistenopleiding tot kaakchirurg volgde hij in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en voltooide hij in 1996. Na een aantal jaren als staflid in het UMCG te hebben gewerkt in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, is hij sinds 2003 werkzaam als kaakchirurg in Zeeland. Zijn wetenschappelijke onderzoek rondde hij in 2006 af met een promotie met het proefschrift ‘Oral and Maxillofacial Rehabilitation of Head and Neck Cancer Patients’. Zijn aandachtsgebieden zijn: implantologie, met name in de esthetische zone, en pre-implantologische chirurgie, botpathologie en traumatologie. Hij is erkend als Implantoloog NVOI.

A.A.E. Hutsebaut
Studeerde Geneeskunde en Tandheelkunde in Leuven, België. De opleiding tot kaakchirurg vond plaats in het Universitair Ziekenhuis Leuven en Algemeen Ziekenhuis St-Jan te Brugge. Van 2003 tot 2007 actief als kaakchirurg in AZ Sint-Lucas Brugge.
Sinds 1 augustus 2007 werkzaam als kaakchirurg in maatschap kaakchirurgie Zeeland.

X.L.Y. Degraeve
Studeerde Geneeskunde en aansluitend Tandheelkunde in Leuven, België. De opleiding vond achtereenvolgens plaats in het Algemeen Ziekenhuis St-Jan te Brugge; Imelda ziekenhuis, Bonheiden; Universitair Ziekenhuis Leuven en in het Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem.
Sinds 30 augustus 2010 werkzaam als kaakchirurg in Adm. De Ruyter Ziekenhuis en MWCZ.

J.P.B. Bouwman
Studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht in 1983 af als tandarts, daarna dienstplichtig tandarts tot medio 1985. Hij volgde de opleiding tot kaakchirurg aan de Vrije Universteit te Amsterdam. Vestiging als kaakchirurg in het Elisabeth Gasthuis te Haarlem in 1991. Promotie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in 1995, titel proefschrift Osteosyntheses in Mandibular Osteotomies. Sinds 1 juli 2018 is hij werkzaam als kaakchirurg in Zeeland.