De meesten van u zullen de kaakchirurg kennen als degene die de verstandskiezen verwijdert en de wortelpuntoperaties uitvoert. Daarnaast worden veel patiënten die tobben met hun kunstgebit, of die tanden of kiezen missen, gezien. De kaakchirurg kan door het aanbrengen van implantaten (“kunstwortels”) zorgen dat er weer houvast ontstaat voor het kunstgebit. Ook ontbrekende tanden en kiezen kunnen worden vervangen door implantaten. Voor dit gedeelte van het vak wordt vaak samengewerkt met tandartsen die zich hebben toegelegd op het vervaardigen van bijzondere prothetische voorzieningen.

Een afwijkende stand van de boven- en/of onderkaak kan eveneens worden behandeld door de kaakchirurg, vaak samen met de orthodontist (“beugeltandarts”). De orthodontist plaatst met een beugel de tanden en kiezen in de goede stand. De kaakchirurg brengt met een operatie de kaken in de juiste positie.

Ook slijmvliesafwijkingen, kaakgewrichtsklachten en aandoeningen van de speekselklieren worden behandeld door de kaakchirurg, evenals breuken van de kaak of het jukbeen.

Voorts behandelt de kaakchirurg de goedaardige en de kwaadaardige gezwellen van de mondholte en de naaste omgeving. Ook het herstel van de defecten die het gevolg kunnen zijn van de behandeling van die kwaadaardige gezwellen wordt uitgevoerd door de kaakchirurg. De behandeling van kwaadaardige gezwellen en de behandeling van ernstige aangeboren afwijkingen vindt plaats in gespecialiseerde centra, meestal in samenwerking met andere specialismen.