Wortelpuntbehandeling

Hoe ontstaat een ontsteking aan de wortelpunt?

De zenuw van een tand of kies gaat dood door irritatie, omdat een gat of een vulling te groot wordt en te dicht bij de zenuw komt. De tandarts zal dan een zenuwbehandeling uitvoeren. De tandarts zal bij een zenuwbehandeling de tand of kies van binnen schoonmaken en de ontsteking tot rust brengen. De vorm van het zenuwkanaal maakt het soms onmogelijk de tand of kies van binnen schoon te krijgen. De afbraakprodukten van de restanten van de dode zenuw veroorzaken na weken tot jaren dan soms een ontsteking in de kaak aan de wortelpunt. Een wortelpuntoperatie (apexresectie) biedt in deze situatie vaak uitkomst.

Naar de kaakchirurg

Wortelpunt Als u voor een wortelpuntoperatie verwezen wordt naar de kaakchirurg, maakt u een afspraak in het ziekenhuis bij de secretaresse van de kaakchirurg. Om een goede tijdsindeling te kunnen maken wordt u dan gevraagd om welke tand of kies het gaat.

De wortelpuntoperatie

Na onderzoek door de kaakchirurg en eventueel het vervaardigen van een röntgenfoto volgt een gesprek met uitleg over de behandeling. Nadat plaatselijke verdoving is gegeven wordt een sneetje in het slijmvlies gemaakt. Het slijmvlies wordt opzij geschoven tot voorbij de punt van de wortel van de te behandelen tand of kies. Met een boor wordt de wortelpunt verwijderd en het ontstekingsweefsel weggenomen. Vervolgens wordt het zenuwkanaal afgesloten door een vulling aan te brengen in de wortelpunt. De wond wordt gehecht met een materiaal dat na ongeveer twee weken vanzelf oplost. De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Na de behandeling

De eerste 6 uur na de ingreep moet u niet eten en geen zeer warme, zeer koude of alcoholhoudende dranken gebruiken. Tevens mag u de eerste 24 uur de mond niet schoonspoelen. Na deze eerste dag dient u de mond gedurende een week te spoelen met het voorgeschreven mondspoelmiddel. Na de behandeling is het normaal dat u pijn krijgt. U kunt de pijn bestrijden met de voorgeschreven pijnstillers. De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Het is raadzaam om de eerste dagen de pijnstillers volgens voorschrift te gebruiken. Een dikke wang, een blauwgele verkleuring en een verminderde mondopening zijn normaal. Deze klachten nemen na 3 tot 5 dagen weer af.