Niet doorgebroken tanden of kiezen

Geretineerde gebitselementen zijn tanden en kiezen die niet op de normale tijd doorbreken, zoals bijvoorbeeld de hoektand die normaal tussen het 10e en 13e jaar zijn plaats in het blijvende gebit inneemt. Gemiddeld bij meisjes een half jaar eerder dan bij jongens. Oorzaken waarom een tand of kies niet op tijd doorbreekt kunnen onder andere zijn; erfelijkheid, te weinig ruimte, ongeval of cysten.

Naar de kaakchirurg

Met behulp van een röntgenfoto kan door de tandarts meestal worden vastgesteld of een tand nog in het kaakbot aanwezig is. Veelal wordt dan voor verder onderzoek verwezen naar de orthodontist. Deze doet nader onderzoek (bijvoorbeeld grotere röntgenfoto’s) en stelt een behandelplan op. Onderdeel van dit behandelplan zal een doorverwijzing naar de kaakchirurg zijn om het element zichtbaar te maken. Als u voor het vrijleggen van een tand of kies verwezen wordt naar de kaakchirurg, maakt u een afspraak in het ziekenhuis bij de secretaresse van de kaakchirurg.

Het vrijleggen

Na onderzoek door de kaakchirurg en eventueel het vervaardigen van een röntgenfoto volgt een gesprek met uitleg over de behandeling. Nadat plaatselijke verdoving is gegeven wordt het bot en tandvlees waarmee de tand nog is bedekt verwijderd. Er wordt bij dit vrijleggen een venster gemaakt naar de tand, zodat deze zichtbaar is. Dit venster groeit wanneer het niet open wordt gehouden vrij snel dicht. Daarom wordt hier een stukje wondverband in gedaan wat een beetje op stopverf lijkt. Het wordt langzaam hard. Dit kan wel 3-4 weken blijven zitten. Na 3 weken valt dit er vaak spontaan uit of het kan gemakkelijk worden uitgenomen. De tand is nu zichtbaar en zal vanzelf verder doorbreken. Om de tand naar de juiste plaats in de tandenrij te begeleiden moet u nu weer terug naar de orthodontist of de huistandarts, gemiddeld na 2 weken. Deze behandeling wordt meestal poliklinisch uitgevoerd en duurt ongeveer 10 minuten. Eén van de ouders kan hierbij aanwezig zijn.

Na de behandeling

De eerste 6 uur na de ingreep moet u niet eten en geen zeer warme of zeer koude dranken gebruiken. Tevens mag u de eerste 24 uur de mond niet schoonspoelen. Na deze eerste dag dient u de mond gedurende een week te spoelen met het voorgeschreven mondspoelmiddel. Na de behandeling is het normaal dat u enige pijn krijgt. U kunt de pijn bestrijden met de voorgeschreven pijnstillers. De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Het is raadzaam om de eerste dagen de pijnstillers volgens voorschrift te gebruiken. De pijnklachten nemen na enkele dagen weer af.