Verstandskies verwijdering

Verstandskiezen hebben zelden een functie en geven vaak aanleiding tot klachten. Meestal is er ruimtegebrek zodat reiniging niet goed mogelijk is. Door druk van de verstandskiezen kan tevens een onregelmatige tandstand ontstaan. Daarom moeten verstandskiezen meestal worden verwijderd. Verwijdering van de verstandskiezen vindt bij voorkeur plaats tussen het 15e en 25e levensjaar. Het ontstaan van klachten wordt dan voorkomen en er heeft nog geen aantasting van het tandvlees of buurkiezen plaatsgevonden. Bovendien is verwijdering op jonge leeftijd eenvoudiger en verloopt de genezing beter.

Naar de kaakchirurg

Als u voor het verwijderen van een verstandskies, een wortelrest of een andere tand of kies verwezen wordt naar de kaakchirurg, maakt u een afspraak in het ziekenhuis met de secretaresse van de kaakchirurg.

De behandeling

Na onderzoek door de kaakchirurg en eventueel het vervaardigen van een röntgenfoto volgt een gesprek met uitleg over de behandeling. Nadat verdoving is gegeven wordt de verstandskies of wortelrest verwijderd. Afhankelijk van de ligging van de tand of kies kan het hierbij nodig zijn een sneetje in het slijmvlies te maken. Ook kan het nodig zijn wat bot weg te boren en/of de kies te splitsen. U voelt hierbij het trillen van de boor, maar het doet geen pijn. De wond wordt gehecht met een materiaal dat na ongeveer twee weken vanzelf oplost. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Na de behandeling

De eerste 6 uur na de ingreep moet u niet eten en geen zeer warme, zeer koude of alcoholhoudende dranken gebruiken. Tevens mag u de eerste 24 uur de mond niet schoonspoelen. Na deze eerste dag dient u de mond gedurende een week te spoelen met het voorgeschreven mondspoelmiddel. Na de behandeling is het normaal dat u pijn krijgt. U kunt de pijn bestrijden met de voorgeschreven pijnstillers. De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Het is raadzaam om de eerste dagen de pijnstillers volgens voorschrift te gebruiken. Een dikke wang, een blauwgele verkleuring en een verminderde mondopening zijn normaal. Deze klachten nemen na 3 tot 5 dagen weer af.