Ortho-implantaten

Soms wordt een mini-implantaat geplaatst ten behoeve van een orthodontische behandeling.

Waarom een mini-implantaat bij een orthodontische behandeling?

Mini-implantaten worden de laatste jaren in toenemende mate gebruikt als anker ten behoeve van een orthodontische behandeling. Hiermee kunnen de krachten op de overige gebitselementen worden geminimaliseerd wat resulteert in een kortere behandelingsduur. De behoefte aan een mini-implantaat wordt meestal door de orthodontist gesteld.

Hoe wordt het mini-implantaat geplaatst?

Nadat nauwkeurig de positie is bepaald waar het mini-implantaat zal worden geplaatst wordt lokale verdoving toegediend. Nadat de verdoving is ingewerkt wordt het mini-implantaat geplaatst zonder een sneetje in het tandvlees te hoeven maken of te boren in het kaakbot. Het mini-implantaat is nu direct klaar voor gebruik en geschikt voor orthodontische verankering. Na afloop van de orthodontische behandeling wordt het mini-implantaat weer verwijderd.