Alle tanden en kiezen

Als u al uw tanden en kiezen mist, is een prothese of een brug op implantaten vrijwel altijd de beste oplossing. Uw gebit geeft u weer natuurlijke zekerheid.

Wat zijn de voordelen van een prothese of een brug op implantaten ten opzichte van een gewoon kunstgebit?

Een gewoon kunstgebit heeft dikwijls onvoldoende houvast op de kaak. Dat is vervelend als u spreekt en eet. Het maakt u onzeker. In gezelschap kunt u erdoor in verlegenheid worden gebracht. Een prothese op implantaten is een kunstgebit dat vastklikt. Het zit comfortabel en geeft u zekerheid en zelfvertrouwen als u praat. U kunt weer eten wat u wilt en lachen zonder hand voor uw mond. Een brug op implantaten biedt u al deze voordelen ook maar zit bovendien permanent vast in uw mond. Het benadert de natuurlijke situatie dus nog meer. Een nieuwe derde optie is de plaatsing van een vaste prothesebrug op implantaten. Dit is een techniek die het mogelijk maakt een volledige prothese vast te zetten op slechts vier implantaten per kaak (All-on-4).

Deze techniek heeft een groot aantal voordelen. Zo is (in tegenstelling tot een regulier kunstgebit) een gehemelteplaat overbodig en krijgt u uw volledige smaakvermogen weer terug. Uw nieuwe tanden voelen en functioneren als natuurlijke tanden. Een ander voordeel is dat deze techniek ook kan worden toegepast bij sterk geslonken kaken, vaak zonder aanvullende ingrepen. Een keus voor het een of het ander wordt onder andere bepaald door het aantal implantaten dat kan worden geplaatst en de mate waarin het kaakbot is geslonken.

Hoe worden de implantaten geplaatst?

Allereerst worden, meestal onder plaatselijke verdoving, de implantaten in uw kaakbot geplaatst. Nadat de verdoving is ingewerkt, wordt er een klein sneetje in het tandvlees gemaakt. Met diverse boortjes worden de gaatjes voor de implantaten geboord, waarna de implantaten worden ingebracht. De behandeling verloopt pijnloos. De verdoving schakelt het pijngevoel volledig uit, U blijft alleen wel voelen dat er iets gebeurt, zoals zachte druk, en zacht trillen als de boor gebruikt wordt. Aan het eind wordt de wond gehecht met enkele draadjes die meestal na enige weken vanzelf weer oplossen. De implantaten steken daarna door het tandvlees heen. De behandeling duurt ongeveer 30-45 minuten.

In de daaropvolgende 2-6 maanden hecht het kaakbot zich aan de implantaten (osseo-integratie) en ontstaat het stevige fundament om uw nieuwe tanden en kiezen op te bevestigen. De prothese klikt vast op een staafje tussen of op knopjes op de implantaten. De totale behandeling heeft dan 3-6 maanden geduurd. Behoudens de eerste twee weken kunt u gedurende deze periode uw bestaande kunstgebit gewoon dragen. Het is wel verstandig na de eerste behandeling uw dieet enige dagen aan te passen.

De zorgen van een loszittend kunstgebit en het getob met kleefpasta’s behoren definitief tot het verleden!

Wat is een All-on-4 behandeling?

De All-on-4 methode is een nieuwe techniek die het mogelijk maakt een volledige prothese vast te zetten op slechts vier implantaten per kaak (dus de boven- of de onderkaak). De All-on-4 behandeling wordt uitgevoerd per kaak. Doordat de twee achterste implantaten schuin naar achteren in de kaak worden geplaatst, ontstaat voldoende draagvlak en volledige stabiliteit voor de hele tandboog. Met behulp van computergestuurde technieken kan uw nieuwe gebit op implantaten binnen één dag worden geplaatst.

Hoe ziet zo’n All-on-4 behandeling er uit?

Om te beginnen worden onder plaatselijke verdoving de eventueel nog resterende tanden verwijderd en worden scherpe randjes glad gemaakt. Direct daarna worden de vier tandimplantaten geplaatst. Met behulp van een CT-scan die tijdens het eerste consult is gemaakt, weet de kaakchirurg precies waar de implantaten moeten komen. Nadat uw tandvlees is dichtgemaakt, worden er afdrukken van uw kaak (met daarin de geplaatste implantaten) genomen. Vervolgens maakt het tandtechnisch laboratorium een vaste prothese op maat voor u. Uw nieuwe tanden en kiezen worden nog dezelfde dag geplaatst.

Wat zijn de voordelen van de All-on-4 methode?

De voordelen van een All-on-4 prothese zijn groot. Zo is (in tegenstelling tot een regulier kunstgebit) een gehemelteplaat overbodig en krijgt u uw volledige smaakvermogen weer terug. Uw nieuwe tanden voelen en functioneren als natuurlijke tanden. U kunt weer alles eten zonder bang te zijn dat uw gebit verschuift of losraakt. Een ander voordeel is dat deze techniek ook kan worden toegepast bij sterk geslonken kaken, vaak zonder aanvullende ingrepen.