Kincorrectie

Soms kan het nodig zijn om al dan niet in combinatie met een kaakcorrectie de kinpunt iets te verschuiven of in te korten zodat een fraaier profiel ontstaat. Hierbij wordt ruim onder de ondertanden in de mond een botsnede gemaakt zodat het mogelijk is het onderste deel van de kin te verschuiven. Ook kan een plakje bot uit de kin worden genomen om deze in te korten. De kin wordt vervolgens op de gewenste plaats vastgezet met een plaatje en schroefjes of staaldraadjes.