Verplaatsing van de boven- en onderkaak

Wanneer verplaatsing van alleen de boven- of onderkaak een te grote verplaatsing zou opleveren of niet zou leiden tot een fraai esthetisch resultaat kan ook worden gekozen voor verplaatsing van de boven- en onderkaak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de operatietechnieken zoals beschreven bij de kaakcorrectie van een te kleine of te grote onderkaak en verplaatsing van de bovenkaak. Ook hierbij is het meestal niet nodig om de onder- en bovenkaak aan elkaar te bevestigen, waardoor de mond na de operatie weer gewoon kan worden geopend.