Gaatje in bovenkaak

Soms steken de wortels van de kiezen in de bovenkaak uit in de kaakholte. Als deze kiezen worden verwijderd, kan een verbinding tussen de mond en de kaakholte ontstaan. Door deze opening kan speeksel in de kaakholte komen, waardoor een ontsteking kan ontstaan. Daarom moet zo’n verbinding nauwkeurig worden gesloten.

Naar de kaakchirurg

Als u voor het sluiten van een gaatje in de bovenkaak wordt verwezen naar de kaakchirurg, maakt u een afspraak in het ziekenhuis met de secretaresse van de kaakchirurg. Vaak zal door uw tandarts telefonisch overleg met de kaakchirurg worden gevoerd om een spoedige verwijzing te bespreken.

Het sluiten van het gaatje

Na onderzoek door de kaakchirurg en eventueel het vervaardigen van een röntgenfoto volgt een gesprek met uitleg over de behandeling. Nadat plaatselijke verdoving is gegeven wordt het gaatje in de bovenkaak gesloten met een tandvleeslapje. De wond wordt gehecht met een materiaal dat niet vanzelf oplost. U krijgt een afspraak mee voor het verwijderen van de hechtingen. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Na de behandeling

Het is heel belangrijk dat u na de ingreep gedurende 2 weken drukverschillen tussen de neus en de mond vermijdt om te voorkomen dat de verbinding weer open gaat. Dus niet hard blazen, zuigen of snuiten. Moet u niezen, houdt de mond dan open. De eerste twee dagen kan er nog wat bloed uit de neus komen. Dat is normaal en houdt vanzelf op. De eerste 6 uur na de ingreep moet u niet eten en geen zeer warme, zeer koude of alcoholhoudende dranken gebruiken. Tevens mag u de eerste 24 uur de mond niet schoonspoelen. Na deze eerste dag dient u de mond gedurende een week te spoelen met het voorgeschreven mondspoelmiddel. Na de behandeling is het normaal dat u pijn krijgt. U kunt de pijn bestrijden met de voorgeschreven pijnstillers. De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Het is raadzaam om de eerste dagen de pijnstillers volgens voorschrift te gebruiken. Een dikke wang, een blauwgele verkleuring en een verminderde mondopening zijn normaal. Deze klachten nemen na 3 tot 5 dagen weer af.

Vragen

Soms steken de wortels van de kiezen in de bovenkaak uit in de kaakholte. Als deze kiezen worden verwijderd, kan een verbinding tussen de mond en de kaakholte ontstaan.
Door een gaatje in de bovenkaak kan speeksel in de kaakholte komen, waardoor een ontsteking kan ontstaan. Daarom moet zo'n verbinding nauwkeurig worden gesloten.
De gehele behandeling verloopt absoluut pijnloos. De plaatselijke verdoving schakelt het pijngevoel volledig uit. Wel blijft U voelen dat er iets gebeurt, zoals lichte druk en zacht trillen als de boor gebruikt wordt.
Het is heel belangrijk dat u na de ingreep gedurende 2 weken drukverschillen tussen de neus en de mond vermijdt om te voorkomen dat de verbinding weer open gaat. Dus niet hard blazen, zuigen of snuiten. Moet u niezen, houdt de mond dan open. De eerste twee dagen kan er nog wat bloed uit de neus komen. Dat is normaal en houdt vanzelf op.
Na de behandeling is het normaal dat u pijn krijgt. U kunt de pijn bestrijden met de voorgeschreven pijnstillers. De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Het is raadzaam om de eerste dagen de pijnstillers volgens voorschrift te gebruiken. Tevens kunnen een dikke wang, een blauwgele verkleuring en een verminderde mondopening voorkomen. De zwelling neemt na 3 tot 5 dagen weer af. Als de zwelling na deze periode niet afneemt of juist toeneemt moet u contact opnemen met de polikliniek kaakchirurgie. Een beperkte mondopening komt na een operatieve ingreep vaak voor. Na enige tijd is de mondopening weer normaal. U kunt zelf proberen door oefening de mond af en toe wat verder te openen.
Gedurende de eerste dagen kunnen bloedstolsels het speeksel rood kleuren, waardoor de indruk kan ontstaan dat er sprake is van een nabloeding. Dit is echter zelden het geval. Bij een nabloeding is er constant meer vers helder rood bloed dan speeksel in de mond. Bloedt de wond na (komt enkele uren na de ingreep nogal eens voor) dan kunt u een gaasje of zakdoek op de wond aanbrengen en dit met de duim gedurende een half uur aandrukken. U mag geen watten gebruiken of tussendoor kijken of het bloeden al gestopt is. Stopt het bloeden hierna niet, herhaal dan de procedure. Helpt dat weer niet, neem dan contact op met de polikliniek kaakchirurgie.
De eerste 6 uur na de ingreep moet u niet eten en geen zeer warme, zeer koude of alcoholhoudende dranken gebruiken. De eerste dagen na de ingreep kunt u beter geen (erg) hard voedsel gebruiken om de wond te ontzien.
De wond geneest het beste wanneer het bloed goed kan stollen. Daarom mag u de eerste 24 uur de mond niet schoonspoelen. Ook moet u de wond niet met de vingers aanraken. Een schone mond geneest beter dan een vieze. Vanaf de tweede dag kunt u de tanden en kiezen weer normaal met een zachte tandenborstel poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond. De eerste week na de behandeling dient u dit borstelen nog aan te vullen met het spoelen van de mond met het voorgeschreven mondspoelmiddel.
U kunt beter de eerste dagen niet roken en geen alcohol drinken. Beide zijn slecht voor de genezing van de wond.
Meestal wordt gehecht met materiaal dat na enkele weken vanzelf oplost. Als dat niet het geval is, krijgt u een afspraak om de hechtingen te laten verwijderen.
Koorts, zelfs tot 39º C, is gedurende de eerste dagen normaal. Krijgt u plotseling hoge koorts boven 39º of blijft de koorts boven 38.5º langer dan 5 dagen bestaan, neem dan contact op met de polikliniek kaakchirurgie.
De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Hoewel de verdoving de rijvaardigheid niet direct beïnvloedt, is het verstandig pas actief aan het verkeer deel te nemen als u zich weer hersteld voelt.
Wanneer onverhoopt toch nog problemen ontstaan waarover u zich zorgen maakt, kunt u bellen naar de polikliniek kaakchirurgie.