Botankers

In het kader van een orthodontische behandeling wordt regelmatig gebruik gemaakt van een botanker. Een botanker is een klein titanium plaatje dat met twee of drie schroefjes wordt bevestigd op de onder- of bovenkaak. Het uiteinde van het botanker steekt uit het tandvlees in de mond en kan worden gebruikt door de orthodontist om een orthodontische draad, elastiek of veer aan te bevestigen. Hierdoor komt er een kracht op de tanden en kiezen die ervoor zorgt dat de orthodontische behandeling bespoedigd wordt. Ook worden de krachten die op deze wijze op de tanden en kiezen terecht komen gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per week uitgeoefend, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een buitenbeugel.

Toepassingen van botankers

  • 4 botankers met elastiek voor groeistimulatie
  • Stimulatie van bovenkaaksgroei door het aanbrengen van vier botankers.
  • Hierbij komen twee botankers in de onderkaak en twee in de achterste regio’s van de bovenkaak.
  • Een correctie uitvoeren van de middellijn in de bovenkaak.
  • Het naar achteren brengen van kiezen om een niet doorgebroken hoektand beter en vlotter te laten doorkomen.
  • Het naar voor brengen van achterste kiezen bij de afwezigheid van tanden en kiezen halverwege de tandenboog.
  • Het naar achter brengen van de bovenkaak zoals met een buitenbeugel
  • Het naar achter brengen van de bovenkaak zoals met een buitenbeugel.

Behandeling

Het botanker wordt meestal onder plaatselijke verdoving geplaatst. Als de verdoving is ingewerkt maakt de kaakchirurg via een klein sneetje het tandvlees los en plaatst het botanker vast aan het kaakbot met schroeven. Daarna worden in het tandvlees hechtingen aangebracht. Het plaatsen van het botanker duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. Soms vraagt de orthodontist om meerdere botankers te plaatsen. Dit kan meestal tijdens dezelfde operatie. Afhankelijk van de indicatie kan een behandeling met botankers onder volledige narcose gebeuren.

Pijn en zwelling

De plaatselijke verdoving is na zo’n twee tot vier uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen. De pijn is goed te bestrijden met pijnstillers. U krijgt hiervoor een recept en instructies mee. U kunt het beste met de pijnstillers beginnen voordat de plaatselijke verdoving volledig is uitgewerkt. Door de operatie kan uw wang opzetten, dat is een normaal gevolg van de ingreep. Deze zwelling is na twee dagen het grootst en slinkt daarna weer. U kunt preventief de eerste uren na de ingreep uw wang koelen met ijsblokjes of een ´cold pack´.

Vervolgafspraak kaakchirurg en orthodontist

Na de behandeling krijgt u van de kaakchirurg een controle afspraak voor over vier weken. Hij beoordeelt uw mond en aan de hand van een röntgenfoto of alles er goed uitziet. Als alles goed is kan de orthodontist de verdere behandeling met het botanker starten. Vaak brengt de orthodontist een elastiek of veer aan. Het is belangrijk deze veer of elastiek niet aan te raken met de tong of die te gebruiken om er geluiden op voort te brengen. Ook wordt gevraagd de botankers niet te betasten.

Het verwijderen van het botanker

Wanneer het botanker niet meer nodig is voor uw orthodontische behandeling verwijdert de kaakchirurg het botanker. Dit gebeurt via een soortgelijke ingreep zoals de plaatsing. Soms kan het verwijderen van het botanker gecombineerd worden met een andere operatie zoals het verwijderen van een verstandskies of een chirurgische kaakcorrectie. Dit wordt uiteraard vooraf met u besproken.

Vragen

Het gebruik van de botankers en de beugelbehandeling door de orthodontist gebeurt samen. De botankers werken bvb op de kaakgroei en de beugel op het verplaatsen van tanden en kiezen en gebeurt samen.
Het veroorzaakt geen pijn, wel een lichte spanning. Als er pijn zou ontstaan dient dit te worden aangegeven aan orthodontist of kaakchirurg.
Op zich is er geen probleem. Als er 4 botankers zijn aangebracht kunnen de elastieken worden verwijderd voor het eten en na de maaltijd terug worden geplaatst. Indien enkel in de bovenkaak of de onderkaak botankers aanwezig zijn is het eten met de elastieken eigenlijk geen probleem.
Wanneer onverhoopt toch nog problemen ontstaan waarover u zich zorgen maakt, kunt u bellen naar de polikliniek kaakchirurgie.