Logo Kaakchirurgie Zeeland Kaakchirurgie Zeeland Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Een bezoek aan de polikliniek

Voor een bezoek aan de polikliniek is het verstandig onderstaande aandachtspunten in ogenschouw te nemen.

Wat moet ik meenemen?

Wij verzoeken u het volgende mee te nemen:
  • De verwijsbrief van de tandarts, huisarts of verwijzend specialist

  • Eventueel door de tandarts gemaakte röntgenfoto's

  • Uw verzekeringsbewijs

  • Een overzicht van de medicijnen die u gebruikt

Hoe verloopt een bezoek aan de polikliniek?

U meldt zich bij de balie van de polikliniek. De secretaresse zal u vragen naar de verwijsbrief en eventuele röntgenfoto's. Er wordt een dossier vervaardigd waarin al uw gegevens worden opgeslagen. Zonodig zal een röntgenfoto worden gemaakt. Hierna wordt u verzocht in de wachtruimte plaats te nemen.
U wordt vervolgens uit de wachtruimte gehaald door de assistente die u zal begeleiden naar de spreekkamer. Wanneer u een afspraak heeft voor een consult wordt u door de kaakchirurg onderzocht en worden de bevindingen met u besproken. Eventueel wordt een afspraak gemaakt voor vervolgonderzoek of een behandeling. Indien u een afspraak heeft voor behandeling wordt u door de kaakchirurg onderzocht en wordt de behandeling besproken. Als u plaatselijk bent verdoofd zal de assistente u begeleiden naar de behandelkamer en de steriele materialen klaar zetten die nodig zijn voor de behandeling. De assistente zal u uitleg geven over de behandeling. Nadat de verdoving is ingewerkt wordt een doek over u heen gelegd met een gat ter plaatse van uw mond om zo schoon mogelijk te kunnen werken. Bovendien worden door deze doek uw ogen beschermd tegen het felle licht van de operatielamp. Na de behandeling krijgt u uitleg over de nazorg. Tenslotte krijgt u een folder en een recept mee voor medicijnen (zoals bijvoorbeeld pijnstillers en mondspoelmiddel).

Vragen of problemen?

Wanneer onverhoopt toch nog problemen ontstaan waarover u zich zorgen maakt, kunt u bellen naar de polikliniek kaakchirurgie.